【fun88】รางวัลการเดินทาง FUN88

FUN88 ทางเข้า 2022 ฟรี 200 คะแนนฟรี Fun88 ทางเข้า 2020 สมาชิกใหม่จะได้รับคะแนนสะสมแต้ม 500 บาท

【fun88】รางวัลการเดินทาง FUN88

【fun88】รางวัลการเดินทาง FUN88
รางวัลการเดินทาง FUN88
รับรางวัลเพิ่มขึ้น เมื่อระดับการเป็นสมาชิกของคุณสูงขึ้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 – 23:59 น. (GMT+8)

รางวัลหลังจากที่สมาชิกได้รับการเลื่อนขั้นในสถานะการเป็นสมาชิกของ Fun88

สถานะรีวอร์ด
อยู่ในสถานะทอง60 แต้มรีวอร์ด
อยู่ในสถานะแพลทินัม500 แต้มรีวอร์ด
อยู่ในสถานะเพชร (สำหรับสมาชิกที่ถูกเชิญเป็นสมาชิกระดับเพชร เท่านั้น)รางวัลพิเศษนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก VIP

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกใหม่สกุลเงินไทยบาท 1,000 ท่านแรก
  2. สำหรับการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ สมาชิกไม่ต้องทำการขอรับโบนัส
  3. แต้มรีวอร์ดจะทำการปรับให้บัญชีของสมาชิก ก่อนเวลาเที่ยงวันของวันถัดไป (GMT+8) 
  4. สมาชิกแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละสถานะ และ สถานะเพชร (ทดลอง) ไม่มีสิทธิขอรับ
  5. การคืนแต้มรีวอร์ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรีวอร์ดอื่นได้ รวมถึงการแลกเงินเดิมพันฟรี ยกเว้นว่าได้มีการระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขและข้อตกลงของ Fun88 จะนำมาใช้กับโปรโมชั่นนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *