ชัดเจน & ชัดเจน: เราไม่พูดเกี่ยวกับฟุตบอล

เราไม่พูดเกี่ยวกับฟุตบอล ฉันหมายถึงเราอาจพูดเกี่ยวกับฟุ…
Read more