ประวัติสนามมวยลุมพินี

ย้อนอดีตกับสนามมวยในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มวยไทยเป็นที่ยอมรับในแง่ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติไทยมาช้านานนับร้อยปี แต่ยังไม่มีการจัดแข่งขันอย่างแพร่หลายเป็นระบบเช่นปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเชิงมวยไทยสมัยก่อนจะมีโอกาสได้โชว์ฝีมือก็ต่อเมื่อมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีเป็นครั้งคราว และไม่ได้ยึดเอาการชกมวยเป็นอาชีพ แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่นิยมฝึกฝนมวยไทยก็เพื่อใช้เป็นวิชาป้องกันตัวเท่านั้น ต่อมาในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงฟื้นฟูมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติ โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างสนามมวยขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และจัดให้มีการแข่งขันชกมวยทุกวันเสาร์ ในปี พ.ศ.2464 นั่นคือยุคเริ่มแรกที่ถือว่ากีฬามวยเป็นอาชีพอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย หลังจากนั้นได้มีการจัดสร้างสนามมวยถาวรขึ้นติดต่อกันมาหลายสนาม อาทิเช่น สนามสวนกุหลาบ ,สนามท่าช้าง,สนามหลักเมือง,สนามสวนเจ้าเชตุ,สนามท่าพระจันทร์,เวทีพัฒนากร,เวทีศรีอยุธยา,เวทีธนบุรี ,สนามมวยเวทีราชดำเนินและสนามมวยเวทีลุมพินี สนามมวยในอันดับต้น ๆ เปิดดำเนินการอยู่ได้ไม่นานนัก ก็มีอันต้องยุบเลิกไปด้วยเหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ กัน ที่คงทนถาวรมาจนถึงปัจจุบัน คือสนามมวยเวทีราชดำเนิน ซึ่งเปิดแข่งขันครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2488 และสนามมวยเวทีลุมพินี ที่เปิดแข่งขันครั้งแรก เมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ.2499 ตามหลักฐานที่เป็นทางการ สนามมวยเวทีลุมพินี ได้สร้างชื่อเสียงทั้งในด้านการเสริมสร้างและผลิตนักมวยไทยชั้นนำของประเทศ ส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างนักมวยสากลจนสามารถเป็นแชมเปี้ยนโลกหลายคน และมีส่วนส่งเสริมธุรกิจภายในประเทศด้วยการสร้างอาชีพให้แก่นักมวย,ค่ายมวย ผู้จัดรายการรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวต่างประเทศเข้ามาชมศิลปะมวยไทย ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2555 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน มีแผนงานการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนพระราม 4ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างเต็มขีดความสามารถของพื้นที่ ด้วยการจัดทำโครงการขนาดใหญ่…
Read more